fredag 4 maj 2018

Dyskalkyli - min förklaring i korthetDå var vi framme vid den sjätte och sista (än så länge) diagnosen. Även den, som dyslexi, kvarstår sedan tidigare.

Dyskalkyli är en medicinsk diagnos och betyder specifika svårigheter med matematik och handlar INTE om att man har svårt i ämnet Matte. Dyskalkyli är mycket mer. Det är inte bara svårigheter i skolan utan även i vardagen så som att läsa busstidtabeller, komma ihåg telefonnummer eller räkna ut vad du ska betala i matbutiken.

  • Räknesvårigheter väldigt tidigt 
  • Svårt att lära sig multiplikationstabellen 
  • Kastar om siffror – 346 kan bli 364 
  • Svårt att uppfatta antal och mängd 
  • Svårt att komma ihåg siffor så som telefonnummer och liknande 
  • Svårt att skilja på höger och vänster 
  • Svårt att läsa kartor 
  • Svårt att läsa busstabeller 
  • Dåligt lokalsinne 

Dyskalkyli har inte med intelligens att göra. Dyskalkyli är till stor del ärftligt. Dyskalkyli är lika vanligt hos flickor som pojkar. Ungefär 3-6% har svårigheter som skulle  innebär diagnosen dyskalkyli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar