tisdag 1 maj 2018

Dyslexi - min förklaring i korthetDen femte diagnosen

De två diagnoser som kvarstår sedan tidigare är dyslexi och dyskalkyli. Här kommer en kort förklaring av dyslexi.

Dyslexi är specifika, ofta ärftliga, hinder vid läs- och skrivinlärningen. Svårigheter som visar sig till exempel att:
 • läser mödosamt
 • hakar upp sig på orden
 • läser fel 
 • utelämnar delar av eller hela ord
 • läsningen är långsam, hackig och trevande
 • stannar upp i läsningen och läser om det igen
 • utelämnar eller lägger till ändelser eller bokstäver 
 • förväxlar bokstäver t. ex b – d
 • kastar helt eller delvis om bokstävernas ordningsföljd
 • svårigheter att lära sig ”rabbel-kunskaper” t.ex. alfabetet eller årets månader
 • osäkerhet över vänster – höger
 • svårläst handstil.
Dyslexi beskrivs som en neurologiskt förankrad funktionsnedsättning i språkets fonologiska komponent. Detta leder till svårigheter att tolka och lagra språkljud och att snabbt plocka fram ord ur minnet.

Dyslexi innebär olika svårigheter hos olika personer. En del har till exempel större problem med att stava än att läsa och tvärtom. 


5-8 procent av befolkningen i den läskunniga delen av världen har läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk art.

Dyslexi är vanligare hos pojkar än flickor. 

Dyslexi är inte kopplat till intelligens.

Dyslexi förekommer ofta tillsammans med andra funktionsnedsättingar som ADHD och dyskalkyli.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar