måndag 23 april 2018

ADHD - min förklaring i korthet
Den andra diagnosen som utredningen i Stockholm visade var ADHD. Eller snarare sa de att den diagnosen kvarstod sedan tidigare. För mig var det annorlunda eftersom ingen tidigare faktiskt gjort en utredning gällande ADHD. Tester har gjorts men inte kompletta. Fast Magda har levt med och medicinerast för diagnosen ADHD.

Vad är då ADHD? Som med andra diagnoser är det väldigt individuellt. Jag brukar förklara det med min egen funktionsnedsättning - närsynthet. Bara för att jag är närsynt betyder inte det att jag kan använda andras glasögon. Alla är vi olika och så är det också med ADHD. Det är mycket som spelar in i hur just du har det med ADHD. Däremot finns det vissa delar som man kan kalla för kärnsymtom som är väldigt vanliga. Men vi börjar från början.

ADHD är en neuropsykiatrisk diagnos och ordet betyder Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Det betyder alltså svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet.

ADHD är en vanlig funktionsvariaton och man uppskattar att 5 % av alla barn har ADHD. Tidigare trodde man att ADHD växte bort men idag vet man att ADHD har man hela livet. Däremot har många vuxna lärt sig strategier för att få livet att fungera.

Det är vanligt att man inte enbart har ADHD. Oftast förkommer andra diagnoser också. Vanliga är:


  • Autism  (ASD)
  • Tourette syndrom 
  • OVD (tvångssyndrom)
  • Dyslexi 
  • Dyskalkyli 
Vad innebär då de olika delarna i ADHD?


Uppmärksamhetsproblem
Som till exempel koncentrationssvårigheter, slarvighet, glömska och lättstördhet. Många blir lätt uttråkade och har svårt att slutföra saker som de inte är väldigt intresserade av. 

Impulsivitet
Som till exempel starka och svårkontrollerade känsloreaktioner, dålig förmåga att lyssna på andra och svårigheter att hantera ostrukturerade situationer som kräver reflektion och eftertanke. Hos en del leder impulsiviteten även till motorisk klumpighet.

Överaktivitet
Detta handlar faktiskt om svårigheter att reglera aktivitetsnivån så att den passar det man gör. Antingen är aktivitetsnivån för låg eller för hög. Det innebär svårigheter att varva ner och sitta still. Men kan också betyda extrem passivitet och utmattning. Överaktiviteten hos barn är ofta fysisk, hos vuxna visar den sig bland annat genom påtaglig rastlöshet och sömnproblem. Mer inåtvänd överaktivitet. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar