måndag 30 april 2018

Ångest- och depressionstillstånd - min förklaring i korthetDen fjärde diagnosen.

Enligt utredningen visade Magda tecken på bipolär sjukdom men hon bockade inte riktigt av alla diagnoskriterierna. Än! som de sa. De uppmanade psykiatrin att i fortsättningen hålla koll på Magdas mående och gav henne diagnosen ångest- och depressionstillstånd (Diagnoskod F412).

Som jag har förstått det sätts denna diagnos när både ångest och depression förekommer men ingen av dem är dominant.

Jag upplever att just dessa två diagnoserna ofta används lite slarvigt.

- Jag är så deprimerad över att skorna inte passar.
- Jag har sådan ångest över att bilen inte ska gå igenom besiktningen.

Givetvis är dessa situationerna sådana där man kan känna sig deprimerad och ha ångest men en hel del slänger ur sig ångest och depression som om det inte är så märkvärdigt. Det ÄR det. Att vara deprimerad och att ha ångest kan vara förlamande. Det kan hindra dig i ditt liv. Det kan orsaka dig både psykiskt och fysiskt lidande. Så snälla om du brukar använda dessa orden när du har en motgång så tänk om. Sätten vi använder dessa diagnoser i våra samtal påverkar hur andra ser på dem. Det ÄR riktiga diagnoser och de som har dessa diagnoser behöver känna att de tas på allvar.


Ångest

Ångest kan vara en normal reaktion på händelser eller känslor som upplevs som hotfulla eller farliga. Men det finns en sjuklig ångest. Den sjuklig ångest präglas av att symtomen lättare aktiveras än vanligt och ofta är ångesten överdriven och orimlig.

Symtom:
 • darrning
 • svettning
 • hjärtklappning
 • bröstsmärtor
 • yrsel 
 • andningssvårigheter 
 • muntorrhet
 • illamående 

Ungefär var femte person drabbas någon gång i livet av ett ångesttillstånd.
Det finns inte en enskild anledning till att ett ångestsyndrom utvecklas och orsakerna kan variera.Depression

Om du har en depression känner du dig sällan glad, inte ens när du gör sådant som du egentligen tycker om. Lusten och orken att ta itu med saker minskar eller försvinner. Det är också vanligt att man:

 • har svårt att koncentrera sig 
 • har dåligt självförtroende 
 • har obefogade skuldkänslor 
 • har svårt att sova 
 • inte vill äta eller äter mer än vanligt 
 • känner hopplöshet 
 • har minskad sexlust. 

Om depressionen djupnar kan man få självmordstankar.

Ungefär en fjärdedel av alla män och hälften av alla kvinnor blir någon gång i livet deprimerade.

Orsaken tros ligger i ett samspel mellan ärftliga faktorer, uppväxtmiljö och stressfaktorer.
Barn löper större risk för depression om anhörig har depressionssjukdom, om barnet har en svår hem- eller skolsituationen eller råkar ut för traumatiska händelser.


Jag ser dig. Du är inte ensam.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar