onsdag 24 september 2014

Artikel om npf i LäkartidningenLäste en intressant artikel i Läkartidningen. Mycket som jag redan visste men faktiskt en hel del nya tankar i ämnet adhd.

Funderar på om jag skulle kunna införa den strikta diet som det skrivs om. Hade varit intressant att se om det var någon förändring idag jämfört med den ickereaktion som koständring innebar när ungdomarna var små.


"Att ändrad kost kan ha god effekt på ADHD-symtom visades i en kontrollerad studie publicerad i Lancet 2011. En extremt restriktiv eliminationskost bestående av ris, päron, kokt kött, kokta grönsaker och vatten under 5 veckor hade enligt föräldrar och lärare en god effekt hos majoriteten av barnen. Under påföljande månader normaliserades kosten gradvis med bibehållen effekt hos dem som initialt hade förbättrats. Om ADHD-symtomen åter uppträdde i samband med något återintroducerat födoämne, kunde detta därmed identifieras och fortsättningsvis undvikas."
 
Väldigt intressant.

Även den delen när det talas om annan behandling än enbart medicinering är spännande.

Det är ingenting som mina blivit erbjudna.  Tyvärr.

Jag tror mycket på det där att samtala, få självinsikt och arbeta för att lära sig hantera sin diagnos. Se de positiva sidorna av npf:n och låta dem få stor plats.


"För vuxna med ADHD har såväl individuell kognitiv beteendeterapeutisk behandling som träning i grupp rapporterats ge positiva effekter."

Fantastiskt om detta skulle erbjudas till de med diagnoser. 

Först får vi nog arbeta på att det inte ska vara skillnader på den hjälp man kan få beroende på vilket landsting man bor i. Likvärdigt över hela landet borde vara en självklarhet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar