måndag 22 juni 2015

Dagens klokhet"Det är viktigare hur människan bär sitt öde än hurudant detta öde i verkligheten är."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar