onsdag 12 mars 2014

Dagens klokhet


"Truthful words are not beautiful; beautiful words are not truthful. Good words are not persuasive; persuasive words are not good."

-
 "Sanna ord är inte vackra; 
vackra ord inte sanna. 
Goda ord är inte övertygande; övertygande ord är inte goda."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar