torsdag 15 maj 2014

Dagens klokhet


"Kvinnor är som tepåsar. 
Vi vet inte om vår egen 
styrka förän vi hamnat 
kokande vatten."

Eleanor Roosevelt

1 kommentar: