onsdag 7 maj 2014

Tolka signalerDet är svårt att tolka signaler och ibland är det väldigt svårt att tolka signaler på det sätt som sändaren anser är rätt.

Jag körde upp på motorvägen. Framför mig låg en lastbil och bakom mig en motorcykel. När vi kommer upp resonerar jag som så att jag lägger mig bakom lastbilen eftersom det kommer en röd bil på motorvägen. Visserligen börjar den bilen gå över i det andra körfältet men min tanke var att motorcykeln ville om. Den slutledningen kom jag fram till av mina tidigare erfarenheter av motorcyklars framfart och pågrund av att motorcykeln legat väldigt nära mig och försökt köra om vid flera tillfällen innan  vi svängde av till motorvägen.

Kort sagt: Jag trodde att motorcykelföraren hade mer bråttom än vad jag hade.

Plötsligt blinkar motorcykeln med ljuset.

Vad menar han? Varnar han för att han kommer nu?

Jag ligger kvar bakom lastbilen.

Då blinkar han igen.

Aha, menar han att jag ska köra om?

Jag tvekar men beslutar mig för att köra om lastbilen. Hastig blick i backspegeln igen.

Han kommer väl inte nu.

Allt detta händer väldigt snabbt men trots det så har lastbilen kommit så långt upp på motorvägen att han har beslutat sig för att ge sig in i körfältet.

Resultatet blir att den röda bilen och jag och lastbilen delar på två och lite till körbana.

Kändes lite svettigt. Jag var rädd att tryckas ihop på båda sidorna så jag gasade. Den röda bilen gasade inte utan körde på i maklig takt.

Det gick bra. Ingen olycka, vad jag kunde uppfatta inga irritationer och efter ett tag blåser motorcykeln om mig i hög hastighet. Mycket hög hastighet.

Nu ska man inte tänka OM men jag gör det. Funderar på vad som gick fel. Vad jag hade kunna gjort annorlunda. Var jag handlade fel och var andra handlade fel.

Mycket hade kunnat gjorts annorlunda.

Jag hade inte behövt kört om lastbilen, den röda bilen hade kunnat kört lite fortare på 110-väg, lastbilen hade kunnat väntat till slutet av påfartsfilen, motorcykeln hade inte behövt blinkat.

Att köra bil är ett stort ansvar och det krävs av oss trafikanter att vi är uppmärksamma. Lilla minsta man slappnar av så kan det bli fel. Man måste tyda och tolka signaler och situationer.

Jag tror egentligen att den enda regel man borde tillämpa i trafiken är hänsyn. Visar du hänsyn då är du uppmärksam och har respekt för dina medmänniskor. Oavsett om de sitter på en motorcykel, i en lastbil eller går.

Kör lugnt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar